Odhlášení obědů na čtvrtek 22. 12. 2022, bude možné do středy 21. 12. 2022 pouze do 8 hod. Po tomto termínu, už nebude možné oběd odhlásit! (telefon pro odhlášení 565 598 170).

Výdej obědů ve čtvrtek 22.12. 2022 bude od 11:15 hod.