Odhlašování obědů na konci školního roku čtvrtek 29. 6. a pátek 30. 6. 2023, bude možné pouze do středy 28. 6. 2023 do 8 hod. (telefon pro odhlášení 565 598 170)
Poté již nebude možné obědy odhlásit!
Výdej oběda do zapůjčeného jídlonosiče není možný (nejlépe použít vlastní nádoby).

Výdej oběda bude 30. 6. od 10:00 – do 12:00 hod.

Upozornění: dne 30. 6. od 7:50 – 10:00 – nebude možné z provozních důvodů vyřizovat stravné (přihlášení nových žáků, zakoupení čipu atd.)