Na základě zájmu budou od příštího týdne zahájeny tyto kroužky:

  1. Logopedie I. – Kokešová J.
  2. Logopedie II. – Mauleová
  3. Florbalový kroužek I. – Svobodová M.
  4. Sportovní kroužek III. – Varhaníková
  5. Keramika II. – Hubáčková
  6. Tanečky S-cool I. – Bánovská

Informace o organizaci, platbě atd. obdrží žáci od vedoucích jednotlivých kroužků.