Škola, do které stojí za to chodit
  1. Příprava na Čj a Příprava na Ma jsou samostatné kroužky, platba probíhá za každý zvlášť (tedy 1000,- za Ma a 1000,- za Čj).
  2. Platby budou směrovány na účet školy: 1467537359/0800
  3. Výše úhrady za kroužek – 200,– Kč/měsíc, je možné uhradit jednorázově: tj. 1.500,– Kč/šk. rok nebo ve dvou splátkách a to takto:
  4. Platba za I. pololetí (září – leden) ve výši 1000,-Kč za kroužek nejpozději do 25. 9. 2020
  5. Platba za II. pololetí (únor – ½ dubna) ve výši 500,-Kč za kroužek nejpozději do 31. 1. 2021
  6. ​U všech plateb z důvodu správné identifikace je nutné uvést příjmení dítěte, třídu a účel platby – příprava Ma, příprava Čj, příprava Ma + Čj
Archiv

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz

Nebyly nalezeny žádné obrázky