Škola, do které stojí za to chodit

Vedení školy upozorňuje veřejnost na zvýšená bezpečnostní opatření v budovách školy:

  • vstup do školních budov bude povolen žákům, zaměstnancům, zákonným zástupcům žáků a ohlášeným návštěvám. Ostatní návštěvníky žádáme, aby důvod své přítomnosti ve škole nahlásili na sekretariátu nebo u ekonomky školy.
  • žádáme zákonné zástupce žáků, aby svůj pobyt v budovách omezili na dobu nezbytně nutnou
  • při případném pohybu podezřelých osob v areálu školy prosíme zákonné zástupce o spolupráci – nahlášení těchto osob na sekretariát školy, případně na služebnu Městské policie (služebna je umístěna na chodbě u tělocvičny naší školy)
  • všichni zaměstnanci školy mají právo vhodným způsobem identifikovat osoby pohybující se v prostorách školy, případně se zeptat na účel jejich návštěvy
IMG_0051
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily