Škola, do které stojí za to chodit

Vážení rodiče, počínaje měsícem únorem 2017, je školné za družinu splatné PŘEDEM do konce předcházejícího měsíce – tedy za únor do konce ledna atd. Číslo účtu: 1467537359/0800.

V případě dotazů kontaktujte ekonomku školy: Mgr. Jitka Kulhová, 567579023

IMG_0050
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily