Škola, do které stojí za to chodit

Prosíme o úhradu poplatku za ŠD na druhé pololetí. Úhradu je nutno odeslat na účet školy nejpozději 1. 2. 2019

  • Platby budou směrovány na účet školy: 1467537359/0800
  • Školné je 900,-Kč
  • U všech plateb z důvodu správné identifikace je nutné uvést příjmení dítěte, třídu a účel platby (ŠD)
  • V případě neuhrazení poplatku bude muset být ukončena docházka do ŠD
Archiv

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz

Nebyly nalezeny žádné obrázky