Škola, do které stojí za to chodit

Prosíme o úhradu poplatku za kroužky na druhé období (únor – květen). Úhradu je nutno odeslat na účet školy nejpozději 1. 2. 2019. Podrobné informace obdrží žáci od vedoucích kroužku (nalepeno v Příloze k el. žákovské knížce).

  • Platby budou směrovány na účet školy: 1467537359/0800
  • V případě ukončení docházky, je nutno o tomto informovat písemnou formu vedoucího kroužku a to nejpozději do 1. 2. 2019
  • Příprava na Čj, Ma – 500,-; Plavání, Keramika, Logopedie – 800,-; ostatní kroužky – 400,-
  • U všech plateb z důvodu správné identifikace je nutné uvést příjmení dítěte, třídu a účel platby
  • Zahájení docházky do kroužku bude možné až po uhrazení poplatku
Archiv

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz

Nebyly nalezeny žádné obrázky