Škola, do které stojí za to chodit

Upozorňujeme rodiče, že v pátek 27. 2. 2015 proběhne modernizace telefonní ústředny školy a zároveň změna telefonních čísel školy. Během pátku je možno použít pro telefonní spojení mobilní číslo 734 521 319

Od pátku 27. 2. 2015 odpoledne budou dosavadní čísla pevných linek (567 323 529, 567 323 540) zrušeny a nahrazeny novými čísly dle následujícího telefonního seznamu:

Tel. číslo      Kabinet
567 579 020     sekretariát              Krhánková
567 579 021     ředitelna                Nosek
567 579 022     zástupce ředitele        Novotný
567 579 023     ekonom                   Kulhová
567 579 024     výchovný poradce         Medunová, Mauleová
567 579 025     přírodopis               Kalinová, Homová, Vaněček
567 579 026     matematika               Golská, Cejpková, Kuncová, Tišlová, Foitlová
567 579 027     český jazyk a dějepis    Rychecká, Vydrářová, Müllerová, Kokešová J.,
                     Růžičková, Kasalová
567 579 028     cizí jazyky              Štorková, Tůma
567 579 029     1.stupeň A               Kasáčková, Tomanová, Daňková, Kokešová N.,  
                     Pátková, Bílková
567 579 030     tělesná výchova          Špejtek
567 579 031     fyzika
567 579 032     1.stupeň C          Punčochářová, Varhaníková, Svobodová, Špinarová
        + přípravná třída    Marečková 
567 579 033     školní družina           Prchalová, Procházková, Eliášová, Mičková,
                     Dudová, Kubíčková, Michnová
567 579 034     bazén                    Bolek
567 579 035     školník                  Balík

Upozorňuje zároveň, že od pondělí 2. 3. 2015 bude spuštěn čipový systém vstupu do školy. Vstup do školy bude možný pomocí čipu, dle následujícího schématu:

žákovský čip – vchod (od 6.00) a východ (do 16.00) ze školy pouze krajními dveřmi 
        + vnitřní dveře u tělocvičny
rodičovský čip – vchod do školy pouze prostředním vchodem (od 6:00 – do 16.15), východ
         prostředním vchodem s čipem nebo bez použití čipu – klika.
bez čipu – pouze prostředním vchodem pomocí video vrátného.
IMG_0046
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily