Škola, do které stojí za to chodit

Vzhledem k nově zavedeným bezpečnostním opatřením v jídelně ZŠ O. Březiny si zákonní zástupci žáků mohou děti přebírat pouze mimo prostory jídelny a šaten před jídelnou. 

IMG_0046
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily