Škola, do které stojí za to chodit

Prosíme o uhrazení poplatku za kroužky na 2. pololetí (únor až květen). Celková částka za jeden kroužek 320,-Kč (4 x 80Kč/měsíc). Poplatek je nutno uhradit do konce ledna 2014.

Platbu lze uskutečnit v hotovosti u p. ekonomky Kulhové nebo na účet 1467537359/0800. Do poznámky uvést jako identifikaci platby jméno a třídu dítěte. Variabilní a specifický symbol se nemusí vyplňovat.

IMG_0051
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily