Škola, do které stojí za to chodit

V úterý 12. 1. 2016 se uskuteční třídní schůzky SRPDŠ:

od 17.00 – schůzka třídních důvěrníků ve sborovně školy

od 18.00 – třídní schůzky v jednotlivých třídách

od 18.30 – schůzka vycházejících žáků s výchovný poradcem (přijímací řízení) – divadelní sál

IMG_0051
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily