Škola, do které stojí za to chodit

Výuku přírodovědy ukončujeme učivem o ochraně přírody a třídění odpadů. V úterý jsme byli na exkurzi v SMJ, kde kromě výkladu o třídění, ukázek filmů ,jsme viděli, jak přesně to při třídění odpadů chodí. Řekli jsme si, co a kam třídíme, mluvili jsme také o nebezpečí černých skládek.

Na dnešek si žáci připravili kráné 3D projekty na třídění odpadů.

Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz