Škola, do které stojí za to chodit

12. 12. proběhlo plánované testování IQ pod záštitou společnosti Mensa ČR. Testování bylo zcela dobrovolné. Testy vyplnili 72 žáci napříč  všemi ročníky. 6 žáků se bohužel, pro nepřítomnost ve škole, testu nezúčastnilo. Těmto dětem bude samozřejmě vrácen poplatek za testování. Konkrétní výsledky testování obdrží pouze zákonní zástupci testovaných žáků v půlce ledna 2014. Škola má k dispozici pouze statistické vyhodnocení. Děti pracovaly velice dobře a všem jim patří velká pochvala za to, že se testu zúčastnily. Testovaní byli rozdělení do 4 skupin. Pátou skupinu testovaných tvořili dobrovolníci z řad zaměstnanců školy. Paní Mgr. Havlová ze společnosti Mensa ČR, která se věnovala celý den všem testovaným, si jistě zaslouží velký dík a uznání za profesionálně odvedenou práci. Společnost Mensa ČR darovala naší škole dvě nové logické hry.

IMG_0051
Archiv
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 58601 Jihlava 1 www.jihlava.cz
baner-bily