2.C – DOK

Náš program prevence DOKu byl tentokrát s názvem Džungle internetu. Program dětem pomohl vnímat rozdíly mezi chováním v mediálním a reálném světě, upozornil na rizika plynoucí z pohybu v online prostředí. Hravou formou informoval o přínosech i rizicích internetu a...

2.C – Knihovna

V úterý 9.1. jsme se zúčastnili programu v knihovně na téma pohádky H.CH.Andersena. Luštili jsme, plnili různé úkoly a četli. Dozvěděli jsme se hodně zajímavých informací o tomto známém dánském...

2.C – Galerie

Ve středu jsme byli v jihlavské galerii na programu Andělé prozpěvují. Dozvěděli jsme se hodně zajímavých věcí o původu Vánoc. Nejhezčí ale bylo tvoření. Děti vytvořily krásné obrázky andělů z hedvábného papíru a vyrobily svíčky. Moc se nám v galerii...