2.C – Den dětí

V pátek jsme společně oslavili Mezinárodní den dětí. Nejdřív jsme si ve třídě zahráli deskové hry, zúčastnili jsme se soutěže v hodu do dálky, prošli jsme se do Helenína a na školní zahradě jsme si...

2.C – Od brány k bráně

V úterý 7.5. jsme se zúčastnili tematické výuky s názvem Od brány k bráně. Úvodní a závěrečná část probíhala v prostorách kostela sv. Kříže. Vypravili jsme se ale také podél jihlavských hradeb a zastavili se na místech bývalých...

2.C – Galerie

Hravý program seznámil děti s životy tří významných umělců z Vysočiny v době, kdy byli dětmi a jejichž díla jsou zastoupena ve stálé expozici OGV. Žáci si zahráli jednu z her, které se věnovaly děti před více jak sto lety a ve výtvarné...

2.C – DOK

Náš program prevence DOKu byl tentokrát s názvem Džungle internetu. Program dětem pomohl vnímat rozdíly mezi chováním v mediálním a reálném světě, upozornil na rizika plynoucí z pohybu v online prostředí. Hravou formou informoval...