Děti z přípravné třídy a 1.A  oslavily den pálení čarodějnic v kostýmech. Přesto, že nám počasí nepřálo, tak jsme si den plný zábavy a dobrého jídla náramně užili. Ikdyž jsme čarodějnici nemohli upálit, tak jsme ji alespoň pořádně vystrašili. Děkujeme paním asistentkám, které nám opekly špekáčky v troubě a paním učitelkám za skvělou organizaci celého dopoledne.