Vážení rodiče,

chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za spolupráci na 1. ročníku naší společné Zahradní slavnosti. I přes nepřízeň počasí nás velmi potěšila vaše účast a věřím, že jste si odpoledne ve škole společně s námi užili.

Speciální poděkování patří rodičům a kolegům, kteří se zapojili do pečení dobrot, zajistili dozor na stanovištích, donesli drobné dárky na odměny a všem, kteří si udělali čas a dorazili. Za organizaci dne patří velký dík paní učitelce Šárce Kosinové a paní Petře Černé ze SRPDŠ.

Tyto společné akce nám dávají velký smysl a věřím, že se budeme společně nadále setkávat.

Děkuji za spolupráci a přeji všem pěkné dny.

Za kolektiv Demlovky

Veronika Burianová