Na naší škole se uskutečnila akce s názvem Koláčky pro Afriku. Hlavními organizátory této akce byli šesťáci. Ti doma napekli sladké a slané dobroty a za symbolickou částku pak prodávali svým spolužákům. Celou školou se linula vůně a na tvářích byly vidět spokojené výrazy při ochutnávání. Společně se nám podařilo vybrat 14 894 Kč, které poputují na pomoc do Afriky. Děkujeme všem za pomoc při pečení!