V rámci předmětu fyzikální praktika žáci 9. ročníku začali měřit s digitálním měřícím systémem Pasco. K měření použili sadu notebooků umístěnou ve fyzikální učebně. Žáci si nejdříve s měřícím čidlem Pasco naměření změnu teploty. Na notebooku z naměřených dat vypracovali v programu Excel graf závislosti teploty na čase.