V sedmých a devátých ročnících se během června uskutečnil projektový den – Finanční gramotnost.

Žáci byli seznámeni s problematikou financí. Během první hodiny jsme jim představili základní pojmy a produkty finančního trhu. Během dalších čtyř hodin si zahráli hru Finanční svoboda. Jejich klienty zde jsou rodiny s různými finančními podmínkami.

Během jejich života se stanou různé události, které ovlivňují jejich finanční situaci. Žáci se snažili naplnit cíle, které si stanovili na začátku hry. Na tento projektový den máme od žáků velmi dobré ohlasy. Většina z nich by si ráda hru zahrála znovu. Velké poděkování patří paní učitelce Novotné, se kterou si budete moct hru zahrát příští rok v jejím klubu Finanční gramotnosti.