Ve výukovém centru v jihlavské ZOO jsme navštívili program s názvem Pochybné suvenýry aneb zločiny v divočině. Seznámili jsme s úmluvou CITES, která se týká mezinárodního obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Dozvěděli jsme se, jaké nekalé praktiky využívají pytláci a pašeráci zvířat a jakou roli v obchodu se zvířaty hrají turisté. Společně jsme hledali možnosti, jak se chovat, abychom přispěli k zachování ohrožených druhů zvířat.