Člověk a vynálezy – NAŠE NOVÉ LEDNOVÉ TÉMA.
Jaký je rozdíl mezi objevem, vynálezem a výrobkem?
Každý z žáků měl za úkol představit kamarádům vybraný vynález, takže jsme se v průběhu dopoledne dozvěděli o historii dalekohledu, mikrofonu, elektřiny, ale třeba také žvýkačky a dalších.
Jaké to je, stát se vynálezcem, si zkoušíme na vlastní kůži.
Úkol zní: Sestrojit vynález, který pomůže vajíčku zdolat pád z 1. patra. Dáváme hlavy dohromady. Jediná naše výbava jsou špejle, igelitový sáček, papír, papírové kapesníčky izolepa a provázek.
Co myslíte….? Jak náš pokus dopadl?