Celý měsíc listopad nás provází nelehké téma válek…
Dnes jsme se s naší průvodkyní Alenou Tkadlečkovou vypravili na jihlavský hřbitov, abychom zkusili porozumět tomu, jak obě světové války prožívali obyvatelé právě našeho města.