Adventní putování jsme v prosinci zakončili návštěvou kostela sv. Ignáce z Loyoly.

Provedl nás jím „létající farář“ Marian Husek, který nám ukázal zajímavá zákoutí a velkým zážitkem byla nejen prohlídka podzemí, ale také zpěv v doprovodu varhan.

Páťáci si také vyzkoušejí roli novináře, který má možnost klást zvídavé otázky a tak se dozvídáme nejen to, jak tráví pan farář Vánoce, ale také , který sport je jeho nejoblíbenější nebo , proč má tak rád knihy Karla Maye.