V září jsme se zúčastnili tématické výuky, kterou nám nabídla p. Tkadlečková. Měli jsme možnost se seznámit se všemi bránami, které v Jihlavě byly, dozvěděli jsme se o historii přepadení Jihlavy švédskými vojsky. Prošli jsme kostely, plnili jsme různé úkoly a celkově se nám akce velmi líbila.