V úterý 7.5. jsme se zúčastnili tematické výuky s názvem Od brány k bráně. Úvodní a závěrečná část probíhala v prostorách kostela sv. Kříže. Vypravili jsme se ale také podél jihlavských hradeb a zastavili se na místech bývalých městských bran. Povídali jsme si o příbězích spojených s městským opevněním. Zkusili jsme si vyfiltrovat vodu z Koželužského potoka a zazpívali jsme si kánon. Také jsme se naučili vyjmenovat všech pět jihlavských bran. Škoda jen deštivého počasí.