V úterý 26.9. jsme se zúčastnili programu prevence DOK na téma Kamarádství. Cílem programu bylo prohloubit vztahy mezi žáky. Vést k porovnávání sebe sama i svých spolužáků, uvědomit si originalitu každé osobnosti. Podpořit schopnost ocenit sebe i druhé, učit se vnímavosti a respektu. Vzbudit zájem o spolužáky a kamarádské vztahy. Program se dětem velice líbil.