V rámci výuky programování žáci 7.B naprogramovali v prostředí Scratch vykreslování různých zajímavých ornamentů, které jsou tvořeny opakováním jednoduchých obrazců.