Celý týden jsme si s dětmi povídali o zdravém životním stylu, o potravinách, které jsou pro nás zdravé a které bychom naopak měli jíst minimálně. Děti si na závěr vyrobily vlastní potravinovou pyramidu.