V rámci tématu Doprava a dopravní prostředky si děti vykreslily a složily z kartonu auta. Na další den jsme jim připravili nákresy různých silnic a křižovatek. Ty si potom musely ve skupinkách dotvořit sami. Dokreslit např. přechod pro chodce, semafor, stromy, domy, parkoviště atd. Dětem se to moc líbilo.  A nakonec si s tím mohly pohrát.