Když se řekne fyzika – co si představíte? U většiny lidí se objeví děs a hrůza v očích. U nás na Demlovce se snažíme, aby se žáci zapojili do pokusů a pracovali hlavně oni. Věřím, že pro mnohé z nich to zase taková hrůza není. Prohlídněte si pár našich pokusů, které jsme v prvním čtvrtletí vyzkoušeli. Pozor, je to jen ochutnávka, zažijete toho s námi mnohem víc!

Torricelliho pokus – Pro zjištění atmosférického tlaku jsme si vzali 12 m hadičku a z jedné strany jsme ji po naplnění vodou úplně uzavřeli a druhý konec jsme nechali v nádobě s vodou. Žáci měřili, jak vysoko můžeme hadičku dostat, aniž bychom zaznamenali pokles hladiny a tedy vznik vakua v uzavřeném konci hadičky.

Elektrické obvody – V devátém ročníku sestavujeme elektrické obvody, zkoušíme vodivost a nevodivost materiálů a vytváříme přírodní baterie z citrónu, které fungují na základě elektrolýzy.

Duha – V osmém ročníku pomocí CD disků rozkládáme světlo a můžeme zažít duhu i bez deště a slunce.