Všechny tři deváté třídy využily pozvání a prohlédly si prostory jihlavské Střední školy stavební.

V hlavní budově na Žižkově ulici si žáci prošli jazykové a počítačové učebny, učebnu CADu, učebnu modelování, stavební a chemickou laboratoř, elektrolaboratoř, tělocvičnu a posilovnu.

Část žáků pracovala s grafickým programem a část odjela do dílen v Heleníně, kde je moderní odloučené pracoviště s dílnami pro žáky učebních oborů – truhláře, tesaře, zedníky, klempíře, pokrývače, elektrikáře, instalatéry, ale i pro žáky maturitního oboru Stavebnictví.

V zámečnické dílně byli žáci zapojeni do práce, vyrobili si píšťalku z plechu a vyzkoušeli si složit hlavolam.

Exkurze všem rozšířila znalosti o nových učebních  a studijních oborech a byla zajímavým a  příjemným zpestřením výuky.