V pátek 7. října na naší škole proběhl projektový den s J. G. Mendelem k jeho 200. výročí narození. Zúčastnily se ho všechny třídy, od přípravky po devítky. Žáci se na téma připravili shlédnutím filmu a následně plnili úkoly, odstupňované podle jejich znalostí. Třídili hrášky, luštili DNA, testovali svou paměť, ale také zkoumali počasí, protože Mendel nebyl jen objevitel genetiky, ale také meteorolog. Na závěr obdrželi všichni drobný dárek a na památku odznak. Velké poděkování patří našim deváťákům, kteří byli na stanovištích, dělali průvodce nebo připravovali odměny.