Ve čtvrtek 15. 12. uspořádala na naší škole 9. C druhý ročník talentové soutěže. Přihlásilo se nám několik talentů, ale jen jeden se mohl stát vítězem. Porota neměla vůbec jednoduché rozhodování, neboť se soutěžilo v různých disciplínách. Někdo vyřezával ze dřeva, jiný zpíval, další skládal Rubikovu kostku, ale nejoblíbenější disciplínou byl tanec. A to jak mezi jednotlivci, tak ve dvojici či ve skupině.

Všichni byli úžasní a patří jim naše velké poděkování, že se nebáli svůj talent ukázat.

  1. místo – Natali Freibauerová – výrazový tanec
  2. místo bylo dělené: Anastazia Bezditko (balet) a Vanesa Mazačová – výrazový tanec
  3. místo – Viktor Kirš – Rubikova kostka                                                                                                                                                                        Speciální ocenění pro skupinu – Taneční kroužek p. uč. Kamily Bánovské