V týdnech od 7. do 16. 11. probíhal na ZŠ Demlova Bobřík informatiky. Je to obdoba olympiády z ICT. Soutěž probíhala v kategoriích Mini, Benjamin a Kadet. Žáci mohli ve 12 úkolech získat 192 bodů. Za 120 bodů se stali úspěšnými řešiteli. Pro žáky s dočasnou ochranou bylo zadání v jejich mateřštině.

Soutěže se zúčastnilo 99 žáků 4. a 5. ročníků v nejnižší kategorii MINI. Osmnáct z nich se stalo úspěšnými řešiteli.

 • Na prvním místě se s plným počtem 192 bodů umístila Marie Přikrylová z 5.A.
 • Na děleném druhém místě se s celkovým počtem 160 bodů umístili
 • Filip Švestka ze 4.B
 • Ondřej Juránek z 5.B
 • Maxmilián Šťáva z 5.C
 • Apolena Lálová z 5.

V kategorii BENJAMIN, tedy pro 6. a 7. ročníky se soutěže zúčastnilo 123 soutěžících. Úspěšnými řešiteli se stalo 21 žáků.

 • První místo obsadili hned čtyři žáci se shodným počtem 176 bodů
 • Daniela Novotná (6.A)
 • Viktor Kyrš
 • Tomáš Láník (oba 7.C)
 • Maxmilián Kváš (7.A)

V kategorii KADET, tedy pro 8. a 9. ročníky se soutěže zúčastnilo 113 soutěžících. Úspěšnými řešiteli se stalo pouze 5 žáků.

 • První místo obsadil s počtem 140 bodů žák 8.A – Martin Fila
 • Dělené druhé místo s počtem 136 bodů patří Tomáši Škodovi, Robertu Blažkovi a Davidovi Krejčímu (všichni z 9.A)
 • Třetí místo obsadil Ondřej Klusáček z 9.B s celkovým počtem 132 bodů.

Kategorii SENIOR bylo možné vyzkoušet nezávisle na věkovém zařazení. Primárně je tato kategorie pro žáky 3. a 4. ročníků střední školy. V letošním roce se jí zúčastnil Matyáš Ziba (8.A), sice se nestal úspěšným řešitelem, ale nasbíral zkušenosti, které se budou jistě hodit.

Všem dětem gratulujeme ke snaze řešit Bobříkovy úlohy. Pokud byste i vy měli zájem si úkoly vyzkoušet, na ibobr.cz bude tato možnost v druhé polovině školního roku tentokrát už bez soutěžení. Můžete trénovat na dalšího Bobříka ICT. Děkujeme všem informatikům a vedení školy, že soutěž umožnili a pomohli zorganizovat.