V jihlavské ZOO jsme navštívili Centrum environmentální výchovy PodpoVRCH, abychom se na konkrétních příkladech zvířecích druhů chovaných v ZOO Jihlava dozvěděli o jejich variabilitě a schopnosti přizpůsobení k různým životním podmínkám. Celý program se nám moc líbil a jako největší zážitek si odnášíme pomazlení s gekončíkem nočním.