Naše třída 5. A se po celý rok účastnila programů v celoročním projektu „Les žije“, které nám připravovaly lektorky vzdělávacího centra PODPOVRCH jihlavské ZOO. Postupně jsme se dozvídali různé informace o tom, jak funguje les, jaká je jeho nezastupitelná role v přírodě, jaké rostliny v něm rostou a jakým živočichům je nejen domovem ale i zdrojem potravy. Zajímavé bylo i poznání vzájemných vztahů mezi lesními organizmy nebo informace o tom, co všechno les i jeho obyvatele ohrožuje. Se zájmem jsme ve škole plnili úkoly na pracovních listech, které jsme si z každého programu přinesli, a vytvářeli společnou třídní práci, kterou jsme pak prezentovali začátkem června přímo v ZOO na závěrečném setkání, kterého se zúčastnili i další třídy zapojené v projektu.

Koncem školního roku jsme také vyrazili na školní výlet do husitského Tábora. Kromě prohlídky středověkého města jsme ještě se zájmem navštívili Muzeum Lega, stihli jsme se vykoupat a na zpáteční cestě jsme zažili velikou bouřku, která byla příčinou našeho pozdního návratu zpět do Jihlavy. Díky popadaným stromům na trati jsme přijeli o 3 hodiny déle, ale bylo to dobrodružství a nakonec všechno dobře dopadlo.