V měsíci září se v hodinách vlastivědy seznamujeme s mapou ČR, jejím měřítkem, povrchem i světovými stranami. Zkoušíme cestovat alespoň prstem po mapě a na plánu okolí školy zjišťujeme , že ujít 1cm na mapě, nemusí být vždy úplně snadné.