Na pozvání p. Černé, která organizuje ve středisku V Ráji různé přírodovědné akce pro děti, jsme se jednoho z programů zúčastnili také. Nejprve jsme si nanosili dříví, zapálili oheň a poté jsme si na posilnění opekli špekáčky. V druhé části programu jsme na různých stanovištích po skupinkách plnili stanovené úkoly. Ověřili jsme si své znalosti o přírodě.