Dneska nás čekalo tematické vyučování „Různou dopravou celou Jihlavou“. První hodinu jsme si povídali ve třídě o dopravě a vytvořili jsme si trasu našeho putování po Jihlavě. Po vyplnění pracovního listu jsme se vydali na cestu. Přes počítání aut, značky aut a sledování ruchu na silnici jsme autobusem dojeli na hlavní vlakové nádraží. Tady jsme si vše prohlédli, vysvětlili a každý si koupil svou jízdenku na vlak. Na nástupišti jsme si zazpívali písničku a dokonce jsme ji zvládli i jako kánon. S větou „Dobrý den, prosím jednu dětskou jízdenku do Starých Hor., měli někteří problém. Nakonec jsme si užili cestu vlakem a trolejbusem jsme dojeli na autobusové nádraží. I tady jsme si všechno prohlédli a poslední cesta vedla trolejbusem zpět do školy. Celé dopoledne bylo fajn. Moc děkujeme paní Tkadlečkové, která nás celou cestou provázela a za pečlivou přípravu celého dopoledne. Už teď se těšíme na další setkání.