Ve dnech 14. a 15. 6. se žáci ZŠ Demlova zúčastnili projektu Studentského simulovaného zastupitelstva pod záštitou organizace Agora CE.

Cílem projektu bylo přimět mladou generaci k rozvoji kritického myšlení, ke kultivaci debatních schopností a naučit je, jak zaujímat postoj k veřejným otázkám.  Žáci se tedy na dva dny stali aktivními občany Jihlavy a zároveň si vyzkoušeli, jaké to je být zastupitelem a rozhodovat o otázkách týkajících se života v našem městě.

První den žáci strávili ve škole, kde v rámci skupinových aktivit prověřili své znalosti o demokratických principech občanské společnosti a o dělbě státní moci. Načerpali nové informace o fungování komunální politiky, konkrétněji pak přímo o zastupitelstvu města Jihlavy. Žáci formulovali palčivé problémy města, které trápí je a zřejmě i širokou veřejnost. Celý první den byl zakončen sledováním krátkého záznamu jednání jihlavského zastupitelstva jako předzvěst dne dalšího.

Následující den se žáci sešli přímo v zasedací místnosti jihlavské radnice. V úvodní části si žáci vytvořili fiktivní politické strany, v rámci kterých rozpracovali problémy stanovené z předchozího dne do konkrétních návrhů a realizací řešení. Své návrhy mohli průběžně konzultovat s představiteli města, a to přímo s paní primátorkou Karolínou Koubovou, s členem Rady města pro oblast školství, kultury a tělovýchovy a pro oblast sociálních věcí Danielem Škarkou a zastupitelkou Lenkou Mikletičovou. Žáci poté museli své návrhy představit, ale i obhájit před svými spolužáky – zastupiteli. Ti měli možnost se k danému problému vyjádřit, popřípadě jej doplnit pozměňovacími návrhy. O úspěchu projektu rozhodli „naši zastupitelé“ ve veřejném hlasování.

Celý projekt měl přivést žáky k uvědomění si důležitosti názoru každého jednotlivce a nastínil žákům možnosti, jak ovlivňovat společenské dění v obci.

Velké díky patří také zastupitelům města za ochotu, trpělivost, podporu a čas, který našim, možná budoucím zastupitelům, věnovali.