Základní škola je důležitá součást našeho života. Učíme se tam nejen číst, psát a počítat. Především je to místo, kde získáváme zkušenosti ve vztahu k lidem. Prožíváme první starosti, zodpovědnost, také první lásky a velká přátelství. Dnešní generace školáků je mimo vše zmíněné obtěžkána nepříjemnou situací kvůli výskytu zákeřné nemoci.

Úkolem učitelů se tedy navíc stalo zvládat složité psychické napětí našich svěřenců, kteří často končí v karanténě.

Chceme jim ukázat, že i v těch nejtěžších dobách se stane vítězem ten, kdo se nevzdá a nehledá výmluvy, nýbrž hledá způsoby!

Po vzoru ostatních tříd jsme proto také najeli ve 4. B na systém hybridní výuky. Žáci se k nám mohou připojit do třídy kdykoliv během dne, včetně přestávek, aby si mohli s kamarády i popovídat. Děti této možnosti hojně a rády využívají a aktivně se zapojují do výuky.

My si z této covidové epizody chceme odnést, že společně jsme silní a zvládneme cokoliv.