7. října jsem vyjeli na exkurzi do Polné. Zde jsme navštívili Starou školu, zámek a výstavu řemesel. Krásně nám to „sedělo“ s učivem vlastivědy, a tak jsme poslouchali poutavé vyprávění pana Beneše s otevřenými ústy.