V posledních týdnech školy se žáci z 9. C rozhodli, že se zapojí do projektu Celé Česko čte dětem se svou vlastní akcí  – Deváťáci čtou dětem. Připravili si pěkné knížky, scénku a aktivity spojené právě s četbou. V průběhu týdne navštívili třídu 1. A i 1. B a samozřejmě zavítali i k těm nejmladším do přípravné třídy. Úsměvy dětí na tvářích a potlesk byl pro naše vycházející příjemnou odměnou ????