S posledními lednovými dny se uzavřelo naše putování pravěkem. Společně s lovci mamutů jsme se toulali dávnými krajinami, báli se divokých zvířat, vyrobili si zbraně na obranu i na lov a taky je řádně prověřili. Jen toho mamuta jsme neulovili. A to bylo dobře, protože všechny naše pokusy rozdělat oheň, abychom maso upekli, skončily nezdarem. Zato v naší „jeskyni 6.C“ se objevilo mamutů hned několik. A nejen jich! Celou jeskyni jsme vyzdobili pravěkými malbami i soškami venuší.