V prvním povánočním týdnu jsme se v hodinách fyziky stali experimentátory.

Třída 7.C dokazovala zákon setrvačnosti hned na několika pokusech. A pokud jste před Vánoci sledovali velmi oblíbený pořad, kde se tančí, mohli jste tam jeden podobný také pozorovat. Ano, bylo to stržení ubrusu ze stolu, kdy na stole setrvají všechny předměty, jen ubrus je pryč. Podobné pokusy jsme zkoušeli i my.

Třída 7.A se pokusila dokázat zákon síly. Na provázek navlékli v zadaných vzdálenostech korálky nebo matky a při spuštění pozorně poslouchali intervaly mezi cinknutím.