Také suplované hodiny mohou být pro žáky i učitele poučné. Snažíme se využít každou chvilku a tak jsme v hodině tělesné výchovy s 6.B šli ven. Na příjezdové cestě k parkovišti jsme zakreslili vzdálenosti jednotlivých planet Sluneční soustavy a Slunce samotného. Vzdálenosti jsme nejdříve museli přepočítat na nám dobře měřitelnou jednotku a tak jsme zvolili jeden krok. Když jsme došli až k Neptunu, který je opravdu hodně daleko, všichni jsme po cestě zpět ke Slunci zkontrolovali naše „krokování“. V celkovém pohledu nás vzdálenosti opravdu překvapili. Příště zkusíme přepočítat třeba samotné velikosti planet. A na závěr tělocviku jsme si ještě zaběhali.