V 6. ročnících v matematice zkoumáme tělesa. K tomu se nabízí origami – Sonobova krychle. Složit takovou krychli není vůbec jednoduché. Šesťáci se s tím poprali fantasticky, posuďte sami. Dokonce i ti, kteří byli doma, se o naší práci díky informačnímu systému Moodle a našeho e-learningu dozvěděli, pustili si návod a krychli dokázali složit i doma. Patří jim velká pochvala. Možná s nimi skládali i rodiče.

Na složených krychlích jsme si ukazovali hrany, vrcholy a díky papíru, který je okolo, jsme zjistili, co to znamená mít povrch.