V matematice se hodně dětí bojí geometrie. Pro překonání těchto předsudků a lepší představivost jsme si v 6. ročnících zkusili vymodelovat některé základní rovinné útvary. Ale nebylo to jen tak! Museli jsme tvarovat ve skupině a všichni poslepu. Už jste to někdy zkoušeli? Rozdělili jsme se na chlapce a děvčata. Chlapci začali se čtvercem, děvčata dostala za úkol obdélník. Co je ale na této aktivitě důležité? Samozřejmě znát popis těchto tvarů, ale také umět se domluvit, vždyť přece nic nevidíte.

V této části hodiny se s námi do společného tvoření zapojili také integrovaní žáci a práce je bavila. Zda se některé skupině podařilo splnit zadání zkuste zhodnotit. Žáci si to okomentovali sami.