Ve 4. ročnících pracujeme s Ozoboty. Copak to je? Ozobot je malý robot, který simuluje praktické využití robotů. Žáci se ho učí programovat pomocí čar, které nakreslí. Záleží na tloušťce i barvě. Ozoboti umí poslouchat barevné kódy, náhodně se mohou rozhodovat na křižovatkách a ještě spoustu dalších věcí. Ty budeme postupně s dětmi objevovat.

Díky Ozobotům naplňujeme osnovy nové informatiky už v letošním roce a to nejen ve 4. ročnících.